tel.: +48 32 335 92 11

Gliwice, ul. Portowa 2

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę!

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto Centrum Opole LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k., Auto Centrum Gliwice LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k., Auto Centrum Koźle LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ została wyrażona zgoda - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu przedstawienia oferty handlowej, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji rozmów handlowych, 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.